Priručnici

Naslovna stranica priručnika za automatsko odgađanje serije Perfect DEscent 230

230 Priručnik za automatsko kašnjenje sa savršenim spuštanjem

Preuzmite na drugom jeziku:

kineski, francuski, njemački, talijanski, japanski, korejski, ruskišpanjolski

Dodatak za inspekciju dvostrukog opruga savršenog spuštanja

Dodatak za inspekciju dvostrukog proljeća sa automatskim kašnjenjem savršenog spuštanja

HR Korisnički priručnik za Perfect Descent Auto Belay Gate Rev 03-2019 Cover

Korisnički priručnik za Perfect Descent Belay Gate

Naslovna stranica priručnika za automatsko odgađanje serije Perfect Descent 220 Series

220 Priručnik za automatsko kašnjenje sa savršenim spuštanjem

Preuzmite na drugom jeziku:

kineski, francuskinjemački, talijanski, japanski, španjolski

Upute za zamjenu lancana za savršeni spust sa automatskim kašnjenjem - Pogon s brzinom izravnog pogona - Model 220 - Rev 03-2019

Model 220/230 Priručnik za zamjenu trake za automatsko odgađanje savršenog spuštanja

Preuzmite na drugom jeziku:

kineski, francuski, njemački, talijanski, japanski, ruski, španjolski

HR Poklopac EN Perfect Descent Belay Set Mounting Kit Rev 04-2019

Korisnički priručnik za Perfect Descent Belay Kit za montažu šipki

Smjernice za savršeno spuštanje i spuštanje spuštanja

Smjernice za savršeno spuštanje i spuštanje spuštanja